Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), 40 NORD OUTDOOR SL informa que és titular de lloc web: https://www.menorcakayak360.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, 40 NORD OUTDOOR SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és 40 NORD OUTDOOR SL, amb CIF B57994899 i domicili social al CARRER DEL COMPTE DE CIFUENTES, 89 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS). Inscrita en el Registre Mercantil de Balears Tom 158, Foli 177, Full IM6477, i inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected].

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de 40 NORD OUTDOOR SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de 40 NORD OUTDOOR SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de 40 NORD OUTDOOR SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per 40 NORD OUTDOOR SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per 40 NORD OUTDOOR SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

40 NORD OUTDOOR SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

40 NORD OUTDOOR SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, 40 NORD OUTDOOR SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

40 NORD OUTDOOR SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de 40 NORD OUTDOOR SL amb CIF B57994899 i domicili social situat a CARRER COMPTE DE CIFUENTES, 89 07760 CIUTADELLA dE MENORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, 40 NORD OUTDOOR SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats esmentades.

40 NORD OUTDOOR SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que 40 NORD OUTDOOR SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: [email protected].

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

40 NORD OUTTDOR SL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de 40 NORD OUTDOOR SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de 40 NORD OUTDOOR SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de 40 NORD OUTDOOR SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de 40 NORD OUTDOOR SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

40 NORD OUTDOOR SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. 40 NORD OUTDOOR SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.